Direct naar inhoud

Behandelteam

Binnen Libra Revalidatie & Audiologie werken we met multidisciplinaire teams. Ouders en kind worden bij het eerste gesprek (intake) ontvangen door de hoofdbehandelaar. Bij de Vroegbehandeling is dit een psycholoog. Zij bespreekt met u de hulpvraag van uw kind en u zelf als ouders. Ook geeft ze informatie over het zorgaanbod en beantwoordt ze uw eerste vragen. De hoofdbehandelaar zal in samenspraak met u het zorgtraject na de behandelperiode afsluiten.

De behandeling wordt uitgevoerd door een vast team van pedagogisch behandelaars, logopedist, ouderbegeleider en behandelcoördinator/psycholoog.

<foto volgt>

Mw. drs. Jolanda Schoenmakers

 

Naast de hoofdbehandelaar bestaat het behandelteam ook uit de volgende zorgprofessionals:

Zij begeleiden in tweetallen de kinderen gedurende de dag door middel van gerichte (spel)activiteiten en het uitlokken tot communicatie. Ze maken hierbij gebruik van visuele ondersteuning met foto’s/picto’s, ondersteunende gebaren en van de  Hanenprincipes (zie bij meer lezen; Praten doe je met z’n tweeën). Er is aandacht voor de sensorische informatieverwerking en ze observeren de ontwikkeling van uw kind. Bevindingen worden vastgelegd in dagelijkse rapportages naar ouders en het  team. De pedagogische behandelaars stellen ook doelen op voor het behandelplan en evalueren de vooruitgang in de ontwikkeling. Een van de pedagogisch behandelaars zal mentor zijn van uw kind en deelnemen aan de evaluatiegesprekken.

Een logopedist is geschoold in onderzoek en behandeling van communicatieproblemen. De logopediste die werkt op de Vroegbehandeling TOS is aanvullend geschoold in  behandelvormen zoals Hodson & Paden, PROMPT technieken, Metaphon en communicatieve taaltherapie. Ook zijn enkele van onze logopedisten docent Nederlands met Gebaren en/of gecertificeerd Hanentherapeut. Ze behandelt de kinderen meestal tweemaal per week individueel of in een tweetal. De logopedist zorgt ervoor dat deze logopedische behandeling geïntegreerd wordt in de groepsbehandeling. Ze rapporteert naar ouders en het behandelteam. Ze stelt mede doelen op voor het behandelplan en evalueert de vooruitgang op spraaktaalgebied.

Ze brengt de hulpvragen van ouders verder in kaart op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling en/of de opvoeding. Waar nodig begeleidt ze gedurende het (verwijzings) proces en geeft informatie rond regelingen en patiëntenvereniging. Zij ondersteunt de ouders eventueel bij contacten met externe instanties.

Op vraag biedt ze ouders Video Interactie Begeleiding aan. Daarbij worden thuis video-opnamen gemaakt van het kind in contact met een van de ouders. Bij het terugkijken van de videobeelden wordt gekeken naar de interactie tussen ouder en kind en krijgen ouders handvatten en/of tips hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van het kind.

Een psycholoog/ orthopedagoog is opgeleid om het gedrag en de ontwikkeling van kinderen te onderzoeken en te begeleiden. In haar rol van behandelcoördinator vertaalt ze de hulpvraag van ouders en verwijzers naar concrete vraagstellingen. Ze stuurt het multidisciplinaire team aan, coacht en ondersteunt de disciplines bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van de verschillende behandeldoelen. Ze is voorzitter van de kindbesprekingen, de tussentijdse evaluaties en eindgesprekken met ouders. De behandelcoördinator heeft incidenteel individuele spelcontacten met kinderen en observeert kinderen in de groep ter ondersteuning van de beeldvorming en de behandeling.